Telefony i zakresy obowiązków

 

Biuro nr Telefon
Kierownictwo Urzędu
Wójt Gminy

-Jan Kosiński


15 68 378 25 35
Zastępca Wójta

– Bartosz Krause


17 68 378 12 88
Skarbnik Gminy

– Mirosława Baranowska


21 68 378 10 12
Referat Organizacyjny
Sekretariat, obsługa interesanta

-Jolanta Grubizna


14 68 378 10 38

fax  68 378 10 72

Kadry

-Józefa Jędrzejowska


22 68 378 12 98
Ewidencja ludności, dowody osobiste,

spisywanie testamentu

-Urszula Weselska


1 68 378 10 71
Działalność gospodarcza,

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Biuro Obsługi Mieszkańców, Wybory, Referenda, Promocja Gminy

polityka zdrowia, zapobieganie patologiom społecznym,

strona internetowa, BIP

realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

-Jolanta Tarłowska


2 68 378 10 75
Zamówienia publiczne, Fundusz sołecki,

Działalność pożytku publicznego i wolontariat,

Publiczny transport drogowy

-Grażyna Kufel


23 68 378 12 55
Oświata, Rada Gminy, Strona internetowa, BIP

– Marta Skibiszewska


27 68 378 12 56
Referat Finansowy
Księgowość budżetowa

-Seweryn Bryl

-Agnieszka Gajzler


20 68 387 05 00
Księgowość podatkowa, windykacja należności

Jolanta Maciaszek

Podatki i opłaty

-Małgorzata Sokołowska


Księgowość Klubów Dziecięcych

Krystyna Okupniarek


28

 

 

 

27

68 378 10 04

 

 

 

68 378 12 56

Obsługa kasowa i płace

-Dorota Górna


29 68 378 12 90
Referat Techniczno – Gospodarczy
Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe,

OSP, archiwum

-Andrzej Suszko


6 68 378 12 86
Planowanie przestrzenne

budownictwo

-Włodzimierz Łagowski


24 68 378 12 73
Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, leśnictwo

-Aneta Sławek


3 68 378 12 95
Inwestycje gminne, drogi, sprawy energetyczne,

rewitalizacja

-Sławomir Świtajło

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami,

zwierzęta bezdomne

-Jarosław Wesołowski

 

 

24

 

 

68 378 12 73

Samorządowy Zakład Komunalny
-Małgorzata Krawczyk
-Aneta Kuźniar – Poor
24 68 378 12 73
-Marlena Kubiszyn 10 68 378 12 84
Poczta
-Punkt pocztowy 68 378 14 39
Ośrodek Pomocy Społecznej
-Świadczenia 68 378 11 58
-Księgowość 68 378 11 60