Ogłoszenie o wyborach Sołtysa w Nowej Jabłonie

Wójt Gminy Niegosławice informuje, że w dniu 26 września 2016 roku o godz. 17:00 w sali wiejskiej w Nowej jabłonie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Nowa Jabłona, na którym mieszkańcy wybiorą Sołtysa.

W przypadku braku wymaganej obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania, ponowne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17:30

120.32.2016 Zarządzenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Niegosławice

/-/ Jan Kosiński