Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 19 września 2016 r. godz. 11:00

Komunikat