Obwieszczenie Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice RTG.OŚ.6220.5.1.2016 r. z dnia 10.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mycielin”

obwieszczenie