Zawiadomienie dot. „budowy biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą na terenie działek nr 394/2 i 394/3 położonych w miejscowości Rudziny, gmina Niegosławice”