Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegosławice dotyczących projektów statutów sołectw