Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok 2018

Informacja

dla organizacji pozarządowych  oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

     W dniach 20 listopada 2017 r. – 28 listopada 2017 r. odbędą się konsultacje w sprawie „Programu Współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie  i uwagi odnośnie  projektu uchwały dostępnego w załączniku nr 1                                                 w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@niegoslawice.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje”,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312  Niegosławice,
  • osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice,
  • w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 14:30 – 15:30 odbędzie się w Urzędzie Gminy w Niegosławicach ( sala posiedzeń) ostateczne spotkanie konsultacyjne                        z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Niegosławice w sprawie w/w projektu uchwały.
  •                                                                        Wójt Gminy Niegosławice
  •                                                                                     Jan Kosiński
  • Do pobrania:

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Informacja.pdf

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Zarządzenie-2.pdf

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Projekt-Programu.pdf

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Formularz-konsultacji-Przedmiot-konsultacji.docx