Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Niegosławice w sprawie zmiany statutu sołectw: Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Niegosławice, Nowa Jabłona, Przecław, Rudziny, Stara Jabłona, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica

Wójt Gminy Niegosławice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych ww sołectw dotyczących zmian ich statutów. Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od 30 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectw… (czytaj więcej)

Zarządzenie 120.22.2018 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa

Protokół z konsultacji społecznych