Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Niegosławice na dwa odrębne sołectwa: sołectwa Niegosławice i sołectwa Nowe Niegosławice oraz konsultacji w sprawie nadania sołectwom statutów.

Zarządzenie Nr 120.63.2019
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-120.63.2019.pdf

Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/Uchwała-w-spr.-podziału-sołectwa.pdf

Projekt statutu Nowe Niegosławice
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/projekt-statutu-Nowe-Niegosławice.pdf

Projekt statutu sołectwo Niegosławice
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/projekt-statutu-sołectwa-Niegosławice.pdf

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/Protokół-z-przeprowadzonych-konsultacji.pdf