Autor: Andrzej Suszko

 

Obwieszczenie Wojewody dot. budowy gazociągu

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegosławice dotyczących projektów statutów sołectw

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie dot. „budowy biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą na terenie działek nr 394/2 i 394/3 położonych w miejscowości Rudziny, gmina Niegosławice”