Autor: Marta Skibiszewska

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji z dnia 22 lutego 2017 r.

obwieszczenie RTG.6733.01.2017

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy w Niegosławicach

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 1 lutego 2017

obwieszczenie 01.02.2017

wniosek o wydanie decyzji

Upoważnieni do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu żagańskiego

Weterynarz0001Weterynarz0002

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 8 grudnia 2016 roku o zakończeniu postępowania wydaniem decyzji

rtg-6733-04-2016 – obwieszczenie treść

informacja-o-wydanej-decyzji

Obwieszczenie RTG.6733.04.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ” Rozbudowa z przebudową świetlicy w Przecławiu, budowa zbiornika na gaz z przyłączem, budowa infrastruktury”.

obwieszczenie-rtg-6733-04-2016

Obwieszczenie Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice RTG.OŚ.6220.5.1.2016 r. z dnia 10.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mycielin”

obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 25 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy w Przecławiu, budowa zbiornika na gaz z przyłączem, budowa infrastruktury”.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dnia 20 września 2016 r. godz. 13:00

Komunikat

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu dnia 19 września 2016 r. godz. 9:00

Komunikat