Autor: Marta Skibiszewska

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Niegosławice w sprawie zmiany statutu sołectw: Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Niegosławice, Nowa Jabłona, Przecław, Rudziny, Stara Jabłona, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica

Wójt Gminy Niegosławice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych ww sołectw dotyczących zmian ich statutów. Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od 30 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectw… (czytaj więcej)

Zarządzenie 120.22.2018 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa

Protokół z konsultacji społecznych

Spotkanie Informacyjne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Ministerstwo Środowiska informuje mieszkańców Gminy Niegosławice o spotkaniu informacyjnym w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się

dnia 23 października 2018 r. o godz. 18:00

w sali wiejskiej w Niegosławicach

Serdecznie zapraszamy!

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji z dnia 22 lutego 2017 r.

obwieszczenie RTG.6733.01.2017

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy w Niegosławicach

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 1 lutego 2017

obwieszczenie 01.02.2017

wniosek o wydanie decyzji

Upoważnieni do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu żagańskiego

Weterynarz0001Weterynarz0002

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 8 grudnia 2016 roku o zakończeniu postępowania wydaniem decyzji

rtg-6733-04-2016 – obwieszczenie treść

informacja-o-wydanej-decyzji

Obwieszczenie RTG.6733.04.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ” Rozbudowa z przebudową świetlicy w Przecławiu, budowa zbiornika na gaz z przyłączem, budowa infrastruktury”.

obwieszczenie-rtg-6733-04-2016

Obwieszczenie Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice RTG.OŚ.6220.5.1.2016 r. z dnia 10.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mycielin”

obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 25 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy w Przecławiu, budowa zbiornika na gaz z przyłączem, budowa infrastruktury”.