Kategoria: Obwieszczenia

 

Obwieszczenie Wojewody dot. budowy gazociągu

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie dot. „budowy biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą na terenie działek nr 394/2 i 394/3 położonych w miejscowości Rudziny, gmina Niegosławice”

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 14 marca 2017 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice o rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji z dnia 22 lutego 2017 r.

obwieszczenie RTG.6733.01.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 1 lutego 2017

obwieszczenie 01.02.2017

wniosek o wydanie decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 8 grudnia 2016 roku o zakończeniu postępowania wydaniem decyzji

rtg-6733-04-2016 – obwieszczenie treść

informacja-o-wydanej-decyzji

Obwieszczenie RTG.6733.04.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ” Rozbudowa z przebudową świetlicy w Przecławiu, budowa zbiornika na gaz z przyłączem, budowa infrastruktury”.

obwieszczenie-rtg-6733-04-2016

Obwieszczenie Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice RTG.OŚ.6220.5.1.2016 r. z dnia 10.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mycielin”

obwieszczenie