Kategoria: Obwieszczenia

 

Obwieszczenie Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice RTG.OŚ.6220.5.1.2016 r. z dnia 10.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mycielin”

obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 25 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy w Przecławiu, budowa zbiornika na gaz z przyłączem, budowa infrastruktury”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice /RTG.OŚ.6220.3.4.2016 z dnia 6 września 2016 r./

obwieszczenie z 6.09.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania /RTG.OŚ.6220.3.1.2016 z dnia 6 września 2016 r./

obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Postanowienie wójta Gminy Niegosławice z dnia 2 września 2016 r. dotyczące budowy biogazowni w m. Rudziny

postanowienie 6220.02.2015 w sprawie budowy biogazowni

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice RTG.OŚiPP.6220.02.2015 z dnia 2 września 2016 r.

RTG.OŚiPP.6220.02.2015- treść obwieszczenia