Dialog techniczny 1/2018

Gmina Niegosławice zaprasza przedstawicieli producentów sprzętu komputerowego i oprogramowania do uczestnictwa w Dialogu Technicznym związanym z realizacją projektu pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”.

ogłoszenie >>>
regulamin >>>
formularz uczestnictwa >>>
studium wykonalności >>>