Historia

Historycznie obszar gminy przynależał do Śląska. W dokumencie z roku 1376 po raz pierwszy spotyka się Niegosławice, wymienione pod nazwą „Waltheri willa”. Większość istniejących do dziś wsi legitymuje się około 700-letnim udokumentowanym rodowodem. Były to posiadłości rycerskie. Zachowały się niektóre zabytki, a także ruiny dawnego zamku we wsi Rudziny. Na terenie gminy spotyka się budowle zabytkowe o wielowiekowej metryce. Kościół parafialny pw. Św. Anny w Niegosławicach zbudowany został w drugiej połowie trzynastego wieku, z tego stulecia pochodzą też obiekty sakralne w Mycielinie- kościół pw. Św.Mikołaja, zbudowany w stylu wczesnogotyckim; kościół filialny w Gościeszowicach, z późnogotyckim ołtarzem wykonanym przez nieznanego mistrza nazywanego w historiografii Mistrzem Ołtarza z Gościeszowic. Z siedemnastego wieku pochodzi zbudowany na bazie wcześniejszego dworu obronnego pałac w Suchej Dolnej. Pałac w Międzylesiu pochodzi z połowy dziewiętnastego wieku. Zbudowany został w stylu neorenesansowym.

Od 1740 r. w wyniku podboju, Śląsk włączony został do Prus. Rok później, po wprowadzeniu pruskiej reformy administracyjnej, powstał powiat szprotawski, w granicach którego znalazł się teren obecnej Gminy Niegosławice. Z materiałów archeologicznego Zdjęcia Polski wynika, że omawiane ziemie zasiedlone były już w czasach pradziejowych, a w VII w. nowej ery napłynęło tutaj plemię słowiańskie Dziadoszan, z grupy Ślężan. Za panowania Henryka Brodatego (1202-1238) na Śląsku przeprowadzone zostały wielkie przemiany gospodarcze. W ich wyniku reformie poddano także wieś. Rozproszone osadnictwo skomansowano, a osiedlom wiejskim nadano racjonalne plany.
W XII w. wyrosła więc gęsta sieć zreformowanych wsi, z których większość powstała na bazie starszych osad. Część zaś założona została na karczunkach leśnych. Starszą metrykę mają wsie, które w średniowiecznych źródłach występują pod nazwami polskimi. Miejscowości, których nazwy zapisane już w XIV-XV w. wywodzą się z imienia sołtysa i mają brzmienie niemieckie, powstały w rezultacie akcji kolonizacyjnej. Założone zostały na porębach leśnych, przez osadników sprowadzonych z Niemiec. Zachowały się niektóre zabytki, a także ruiny dawnych pałaców we wsiach Rudziny i Zimna Brzeźnica. Na terenie gminy spotyka się budowle zabytkowe o wielowiekowej metryce.

Nazwa wsi Niegosławice (kiedyś Waltersdorf) wywodzi się od imienia Walter – prawdopodobnie zasadźcy (lokatora), który zazwyczaj zostawał sołtysem po zasiedleniu wsi. 1687/8 właściciele wsi: kapituła katedry głogowskiej 1840 r. do sekularyzacji (1810 r.) należała wieś do kapituły katedry głogowskiej, a następnie należała do Urzędu Rentowego (Rentamt) Nowa Sól-Żagań.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. MIKOŁAJA W MYCIELINIE

kosciol_sw_mikolaja_3
kosciol_sw_mikolaja_2
kosciol_sw_mikolaja_1

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚWIĘTEJ ANNY W NIEGOSŁAWICACH

kosciol_sw_anny_2
kosciol_sw_anny_1

DAWNA KOSTNICA PRZY KOŚCIELE W NIEGOSŁAWICACH

kostnica_przy_kosciele

KOŚCIÓŁ FILIALNY W NOWEJ JABŁONIE

kosciol_filialny_nowa_jablonna_3
kosciol_filialny_nowa_jablonna_1
kosciol_filialny_nowa_jablonna_2