Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Niegosławice informuje o przystąpieniu naszej gminy do projektu pod nazwą „Bliska Przestrzeń”, którego celem jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Niegosławice, Gościeszowice, Międzylesie, Mycielin, Sucha Dolna, Krzywczyce oraz Zimna Brzeźnica.

Jednocześnie informuję, że terminy spotkań konsultacyjnych zostaną ogłoszone w styczniu 2020 r.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Wójt Gminy Niegosławice