O gminie

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/22/90 z dnia 27 grudnia 1990 roku, w sprawie statutu Gminy, Rada nadała gminie herb. Herbem gminy jest: Na tarczy herbowej w polu zielonej barwy wizerunek wieży rycerskiej białej-srebrnej-z czerwonym dachem i zamkniętą bramą brązowej barwy. Po bokach wieży dwa żółte-złote-kłosy.

 

herbresize
Gmina Niegosławice

Gmina Niegosławice położona jest w obrębie następujących jednostek geograficznych ( zgodnie z podziałem J.Kondrackiego -2002 )

Prowincja : Niż Środkowoeuropejski (31)
Podprowincja: Niziny Sasko-Łużyckie (317),Niziny Środkowopolskie (318)
Makroregion: Nizina Śląska (317.7),Wał Trzebnicki (318,4)
Mezoregion: Równina Szprotawka (317.75),Wzgórza Dalkowskie (318.42)
Graniczy z gminą Szprotawa , Nowe Miasteczko ,Przemków. Położona jest w odległości 80 km od granicy polsko-niemieckiej.

Gmina zajmuje powierzchnię 136,10 km2 i liczy 4774 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 11 wsi z czego 3 o wielkości od 500-1000 mieszkańców, 4 o wielkości 350-500 mieszkańców, 4 mniejsze o raz 7 przysiółków o zaludnieniu poniżej 100 osób. Największymi miejscowościami w gminie są: Niegosławice, Przecław, Gościeszowice. Siedzibą władz gminnych są Niegosławice. Na terenie gminy znajduje się makroregion Gór Kocich oraz fragment wzgórz Dalkowskich. Część gminy stanowi Równina Szprotawska

Hydrograficznie teren gminy położony jest w zlewni rzeki Szprotawy płynącej w południowej części gminy i będącej prawym dopływem Bobru. Gmina zasobna jest w kompleksy gleb bardzo dobrych i dobrych w części południowej gminy. Gmina Niegosławice charakteryzuje się średnim wskaźnikiem lesistości . Lasy zajmują obszar około28,69 km2 , co stanowi około 21,1 % powierzchni gminy ( średnia dla kraju wynosi 28,3% dla powiatu żagańskiego 45% , a dla województwa lubuskiego -49,1%). Na terenie gminy został rozwiązany problem zaopatrzenia w wodę, do której dostęp poprzez sieć wodociągową o długości 119,5 km posiada 96% mieszkańców. Planowana jest budowa dodatkowych 8 km sieci wodociągowej . W ramach prowadzonych w latach ubiegłych inwestycji powstała oczyszczalnia ścieków mechaniczno -biologiczna o wydajności 450m3/dobę oraz sieć kanalizacyjna o długości 23,9 km , w trakcie budowy jest kolejnych 64 km sieci kanalizacyjnej.

 

Laureat nagrody Nobla Gunter Blobel- honorowy obywatel Gminy Niegosławice

Laureatem nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1999 roku został pracujący w USA niemiecki biolog molekularny Gunter Blobel. Otrzymał ją za odkrycie wewnątrzkomórkowego mechanizmu transportu białek, wyjaśniającego powstawanie chorób genetycznych oraz umożliwiającego w biotechnologii wykorzystanie komórek jako „ fabryki białek” do produkcji leków.

Polska Agencja Prasowa podała, że laureat nagrody Nobla urodził się na Śląsku w Niegosławicach 21 maja 1936 roku jako piąte dziecko lekarza weterynarii. W 1945 roku rodzina opuściła Niegosławice ( dawniej Waltesdorf ) i osiedliła się na wsi w pobliżu Drezna. Gunter Blobel ukończył studia Medyczne w Tubingen i wyjechał do USA. Tam na uniwersytecie Wisconsin/Madison zrobił specjalizację jako onkolog. Przeniósł się potem na Rockefeller-University do Nowego Yorku, a od 1976 r jest tam profesorem. Za swoje osiągnięcia naukowe Blobel otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia ( np. medal Otto-Warburga, oraz nagrodę naukową Instytutu Maxa Plancka). Wójt Gminy Niegosławice wystosował list gratulacyjny dla Guntera Blobela z gratulacjami za wybitne osiągnięcia naukowe wraz z zaproszeniem do odwiedzenia rodzinnej wsi . W odpowiedzi Wójt otrzymał zaproszenie na uroczystość wręczenia G. Blobelowi doktoratu honoris causa.W dniu 21 maja 2001 roku Wójt Marek Szylińczuk uczestniczył w uroczystości uhonorowania G.Blobela doktoratem honorowym przyznanym przez Uniwersytet Górniczy we Freibergu. Była to okazja do pierwszego spotkania i ponownego zaproszenia noblisty do Niegosławice. Gunter Blobel przyjął zaproszenie i w dniu 29 maja 2001 roku wraz z małżonką oraz braćmi odwiedził Niegosławice oraz budynek w którym się urodził i mieszkał -obecnie jest to budynek poczty .Na budynku Poczty została umieszczona tablica pamiątkowa, której odsłonięcia dokonano w dniu wizyty G.Blobela , jak również na uroczystej sesji Rady Gminy nadano nobliście honorowe obywatelstwo gminy Niegosławice.

 

„ZŁOTA SETKA SAMORZĄDÓW”

Gmina Niegosławice po raz drugi umieszczona została na liście „Złotej Setki Samorządów”, która jest wynikiem rankingu organizowanego rok rocznie przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Badań Regionalnych. Ranking premiuje gminy, które najwięcej inwestują w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W roku 2004 gmina znalazła się na 75 pozycji.

Wyróżnienie gminy w „Złotej Setce Samorządów 2004” jest jednym z ważniejszych elementów promocyjnych potwierdzających fakt, że gmina stwarza dogodne warunki do pozyskiwania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Sprzyja rozwojowi gospodarczemu oraz podniesieniu konkurencyjności gospodarczej regionu.