Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ds. uzależnień

od dnia 1 stycznia 2017 r. zmienia swoją siedzibę:

Niegosławice 55 pok. Nr 35 (budynek urzędu gminy)

Porad i konsultacji udziela specjalista psychoterapii uzależnień mgr Tomasz Śliwa

w drugą i czwartą środę miesiąca

w godz. 9:00-11:00

Wszystkie porady i konsultacje udzielane w punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. uzależnień są bezpłatne!!!

Finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niegosławicach

 

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

  1. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia oraz kierowanie na leczenie specjalistyczne.
  2. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
  3.  Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  4.  Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  5. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  6. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  7. Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Niegosławicach, pok. Nr 2, tel. 68 3781075

 

 

Stanisław  Barański, mieszkaniec Niegosławic – Trzeźwiejący alkoholik zachęca osoby z problemem alkoholowym do walki z nałogiem poprzez  uprawianie sportu.
Stanisław Barański podejmując próbę wyjścia z alkoholizmu w pierwszej kolejności podjął leczenie w poradni odwykowej.
Obecnie  uczestniczy w spotkaniach grupy AA.
Ważnym lekiem na jego problemy jest „Sport- sport to życie”

Bierze udział w Półmaratonach min.  „Maraton Biegu Wulkanów”, „Karpacz Maraton” i wiele innych, jest członkiem Przemkowskiej Ligi Szachowej. Swoją pasją do sportu zaszczepia swoje dzieci oraz innych młodych mieszkańców gminy Niegosławice.

Życzymy Stanisławowi Barańskiemu  wytrwałości w trzeźwości, osiągnięcia jak najlepszych wyników w sporcie, spełnienia marzeń, zdrowia i pomyślności.

profilaktyka

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niegosławicach na 2015 rok,  zostaje uruchomiony

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień  w Urzędzie Gminy w Niegosławicach pok. nr 9

Porad i konsultacji udzielają:

1. W każdy piątek w godz. od 8:00 do 15:00  – Kurator dla dorosłych Pani Justyna Sokalska;

2. W każdy I piątek miesiąca przyjmują w godz. 15:00 – 16:00- Kurator dla dorosłych Pani Justyna Sokalska- Kurator w sprawach rodzinnych i nieletnich – Aneta Szynder

Wszystkie porady i konsultacje udzielane w punkcie informacyjno-konsultacyjnym ds. uzależnień są bezpłatne!!!!!

Zakres udzielanej pomocy:

Udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, medycznych i socjalnych.

Wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej.

Motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek.

Prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień wśród mieszkańców.

Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

Jeżeli masz problem z uzależnieniami lub ma ten problem ktoś bliski – zgłoś się. Otrzymasz wszechstronną informację dotyczącą uzależnienia, metod i możliwości leczenia oraz poradę dotyczącą postępowania
z problemem. Nie zwlekaj! Skorzystaj z pomocy specjalisty.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Niegosławicach,
pok. nr 2, tel. 68 3781075