Mapa gminy

Lubuskie Warte Zachodu

Fundusze Unijne

Lubuska Niebieska Tarcza

Powiat Żagański

Agencja Nieruchomości Rolnych

W dniu 1 września 2017r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt.

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”
Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”

Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów.

Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary

Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN

Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN

 

Wartość projektu dla Gminy Niegosławice : 635 070,00 PLN

Kwota dofinansowania dla Gminy Niegosławice :  539 809,50 PLN

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 25 ROK ŻYCIA

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z TEMATYKI

- RODZIC W INTERNECIE

- MÓJ BIZNES W SIECI

- MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

- DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

- TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

- ROLNIK W SIECI

- KULTURA W SIECI

Wszystkie szkolenia będą odbywały się w dogodnych dla Państwa terminach w Szkole Podstawowej w Gościeszowicach (w przypadku większych grup z poszczególnych miejscowości, chętnie dojedziemy do Państwa) w przyjemnej atmosferze. Dopasowane będą do Państwa obecnych umiejętności i doświadczeń. Dla uczestników udostępniamy catering, wszelkie materiały edukacyjne oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu informatycznego.

Wszelkie pytania oraz zgłaszanie chęci uczestnictwa:

Koordynator ds. rekrutacji Seweryn Bryl - tel. 68 387 05 00

Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach - tel 68 378 16 52

G O R Ą C O    Z A P R A S Z A M Y   !!!

ulotka informacyjna str 1 >>
ulotka informacyjna str 2 >>
plakat projektu >>